Российская Федерация
APDROŠINĀŠANA IEBRAUKŠANAI KRIEVIJAS FEDERĀCIJĀ.

 

 

Piedāvājam iespēju iegādāties apdrošināšanas BALTA polisi braucieniem uz Krievijas Federāciju.

 

Veselības apdrošināšana iebraucošiem KF ir obligātā – tikai uzrādot polisi, cilvēks var pretendēt uz vīzas saņemšanu.


 

PARASTIE TARIFI:

Apdrošināšanas
programma
Apdrošinājuma summa (Euro)
Tarifs par vienu dienu
(Euro)
 Nepieciešamā
programma
40 000,-
0,45
30 000,-
0,30
 Optimālā
programma
75 000,-
1,10
100 000,-
1,40

 

DUBULTAIS TARIFS tiek piemērots:
• personām, kas vecākas par 65 gadiem (līdz 75 gadiem);
• personām, kas dodas uz Krieviju strādāt fizisku darbu.

 

ĪPAŠIE NOSACĪJUMI VECUMAM NO 75 G. LĪDZ 85 GADIEM:
personām no 75 gadiem līdz 85 gadiem tiek piemērots 5-kais  tarifs un maksimālā
apdrošināšanas summa – 1500 Euro.

 

  
 

SPORTISTIEM,kas dodas uz sacensībām -  specialais tarifs 1,3 Eur dienā- sacensību un treniņu

laikā.Īr piemērojama Nepieciešamā programma. 

 

 

 

MINIMĀLAIS DIENU SKAITS:
5 dienas.

 

VAIRĀKKĀRTĒJU BRAUCIENU vīzas īpašniekam speciālie tarifi:

Dienu skaits ārzemes(pie nosacījuma, ka viena
atsevišķa brauciena ilgums
nepārsniedz 28 dienas).
Apdrošināšanas prēmija EUR
(nepieciešamā
programma-
10 000,- EUR)
Apdrošināšanas
prēmija EUR
(nepieciešamā
programma-
40 000,- EUR)
Apdrošināšanas
prēmija EUR
( optimāla
programma-
75 000,- EUR)

30 dienas

9,-

12,-

25,-

60 dienas

17,-

22,-

45,-

90 dienas

24,-

30,-

70,-

180 dienas

30,-

42,-

90,-