Республика Беларусь
Apdrošināšana iebraukšanai Baltkrievijas Republikā.

 

Piedāvājam iespēju iegadāties apdrošināšanas BALTA polisi braucieniem uz Baltkrieviju.

 

Veselības apdrošināšana iebraucošiem Baltkrievijā ir obligāta – tikai uzrādot polisi, cilvēks var pretendēt uz vīzas saņemšanu.

 

 

PARASTIE TARIFI:

 

Apdrošināšanas programma
 

Apdrošināšanas prēmija,
Euro

Nepiecieamā

programma

5 000,-

 

 

0,35

 


 

   Dubulttarifs  tiek piemērots :

- personām, kas vecākas par 65 gadiem ( līdz 75 gadiem);

- personām, kas dodas uz Baltkrieviju stradat fizisku darbu.

 

  Personām no 75 gadiem līdz 85 gadiem tiek piemērots 5-kais tarifs;

   apdrošinājuma  summa tiek noteikta 1500,- EUR apmērā.

 


 

 Sportistiem, kas dodas uz sacensībām - speciālais taris 1,3 Eur dienā- sacensību  un trniņu laikā.

 Ir piemērojama  Nepieciešamā programma.

 

TARIFI VAIRĀKĀRTĒJIEM BRAUCIENIEM:

 Dienu skats ārzemes (pie nosacījuma,ka viena atsevišķa brauciena ilgums nepārsniedz 28 dienas)
Apdrošināšanas prēmija, EURO,
(Nepieciešama
programma-
5 000,-Eur)

10 dienas

4,-

30 dienas

7,-

60 dienas

12,-

90 dienas

15,-

180 dienas

20,-