Darījumu vīza

Darījumu vīza. Uzturēšanās termiņš ar vienreizēju un divreizēju vīzu – ne vairāk par 90 dienām, vienreizēja, divreizēja.


Vienreizējā vai divreizējā darījumu vīza dod tiesības iebraukt valstī vienu vai divas reizes trīs mēnešu laikā ar uzturēšanās periodu līdz deviņdesmit dienām, daudzreizējā – uz 1-2 gadiem.


Krievijas darījumu vīzu veidi ārvalstu pilsoņiem atkarībā no iebraukšanas mērķa:


Darījumiem (ārvalstniekiem, kas iebrauc valstī ar mērķi piedalīties principiāla rakstura tirdzniecības un ekonomikas pārrunās (sapulcēs, konsultācijās, konferencēs, simpozijos, kongresos) ar valsts un komercstruktūrām, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas vai profesionālās pārkvalifikācijas nolūkos Krievijas zinātņu iestādēs un sadarbības organizācijās).

Komercvīza (ārvalstniekiem, kas iebrauc valstī, lai risinātu ar komercstruktūrām konkrētus komerciālas dabas jautājumus – piedalītos komercpārrunās, noslēgtu vai pagarinātu līgumus, sniegtu komercpakalpojumus, kā arī piedalītos izsolēs, izstādēs un citos komerciāla rakstura pasākumos).

Ekipāžas locekļiem (ārvalstniekiem, kas iebrauc valstī kā lidmašīnas ekipāžas regulāro un čarterreisu locekļi, vilciena apkalpes un kuģu ekipāžas locekļi.    Tehniskās apkalpes darbiniekiem (ārvalstniekiem, kas iebrauc valstī, lai veiktu ārvalstu firmu un organizāciju piegādāta aprīkojuma uzstādīšanas, montāžas, remonta darbus un tehnisko apkopi).

Šoferiem (ārvalstniekiem, kuri iebrauc valstī kā profesionāli autotransportlīdzekļu, kas veic regulārus pasažieru un kravu pārvadājumus, vadītāji). Iespējams noformēt vienreizēju (divreizēju) vīzu ar uzturēšanos līdz 3 mēnešiem vai daudzreizējo – ar uzturēšanos līdz 12 mēnešiem.

Pavadošajiem ģimenes locekļiem (ārvalstniekiem, kuri pavada savu ģimenes locekli, kuram ir parasta darījumu vīza (parasti tuvākie radinieki – vecāki un viņu bērni).