Zaļā Karte
Ja ar auto dodies uz ārvalstīm, noteikti noskaidro, vai OCTA standartlīgums būs spēkā arī attiecīgajā valstī un vai nav nepieciešams iegādāties Starptautisko apdrošināšanas līgumu jeb Zaļo karti.Zaļā karte tāpat kā OCTA polise atlīdzina zaudējumus, kas radušies citām personām, piemēram, citu transportlīdzekļu vadītājiem, velobraucējiem, gājējiem, pasažieriem, un viņu īpašumam negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa vadītāja vainas dēļ.Zaļā karte jeb Starptautiskais apdrošināšanas līgums ir apdrošināšanas līgums, kas tiek noslēgts attiecībā uz transportlīdzekli, kas reģistrēts Latvijā un piedalās ceļu satiksmē valstī, kas ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalsts.Zaļā karte ir sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma veids, kas paredz tādu pašu zaudējumu atlīdzināšanu kā OCTA standartlīgums, bet šiem līguma veidiem ir atšķirīgas darbības teritorijas, proti, ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalstis, kurās būs spēkā arī OCTA standartlīgums, un ir Zaļās kartes sistēmas dalībvalstis, kurās OCTA standartlīgums nebūs spēkā un, doties ar auto uz tām, obligāti būs jāiegādājas Zaļā karte.  Zaļo karti nepieciešams iegādāties, ja plāno ar auto doties uz Albāniju, Baltkrieviju, Bosniju un Hercegovinu, Irānu, Izraēlu, Krieviju, Maķedoniju, Melnkalni, Maroku, Moldovu, Tunisiju, Turciju vai Ukrainu vai šķērsot kādu no šīm valstīm.Zaudējumi Zaļās kartes ietvaros tiek atlīdzināti saskaņā ar “Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums”.

 

Zaļās kartes ietvaros tiek atlīdzināti tādi paši zaudējumi kā OCTA standartlīguma ietvaros:

  • Ceļu satiksmes negadījumā trešai personai nodarītie materiālie zaudējumi
  • Ceļu satiksmes negadījumā trešai personai nodarītie nemateriālie zaudējumi
  • Ceļu satiksmes negadījumā trešās personas mantai, tai skaitā transportlīdzeklim, nodarītais zaudējums