Venecuēla
Latvijas Republikas pilsoņiem līdz 90 dienām pusgadā bez vīzas!


Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas cena:310 EUR

Vīzas noformēšanas laiks:
līdz 10 dienām vēstniecībā.

Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši;
– 2 fotogrāfijas 3 x 4 cm;
– aviobiļetes kopija;
– darbavietas izziņa (jānorāda datums ar kuru sāka strādāt, ieņemamais amats, alga);
– bankas izziņa adresēta Venecuēlas vēstniecībai (jānorāda, kad atvērts konts; konta numurs; konta bilance);
–Anketa