Peru
Latvijas Republikas pilsoņiem, ieceļojot ar tūrisma mērķi, līdz 3 mēnešiem bez vīzas!


Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas cena:310 EUR

Vīzas noformēšanas laiks:
jāiesniedz vismaz 1 mēnesi pirms ceļojuma.

Vīzas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:
-ceļošanai derīga pase;
-derīga Latvijas uzturēšanās atļauja;
-2 fotogrāfijas 3×4 ar baltu fonu;
-aviobiļete uz un no Peru;
-viesnīcas rezervācija;
-bankas izziņa par konta stāvokli angļu valodā;
-izziņa no Latvijas Iekšlietu struktūrām, ka nav krimināli sodīta persona;
-studentam – izziņa angļu valodā no mācību iestādes, norādot pilnu vārdu un uzvārdu, kā arī pases nr;
-strādājošam – izziņa angļu valodā no darba devēja, norādot arī ieņemamo amatu, pilnu vārdu un uzvārdu, pases nr;
-Anketa