Peru
Latvijas Republikas pilsoņiem, ieceļojot ar tūrisma mērķi, līdz 3 mēnešiem bez vīzas!

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas noformēšanas laiks:
jāiesniedz vismaz 1 mēnesi pirms ceļojuma.

Vīzas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:
-ceļošanai derīga pase;
-2 fotogrāfijas 3x4cm ar baltu fonu;
-aviobiļetes rezervācija;
-viesnīcas rezervācija;
-bankas izziņa par konta stāvokli angļu valodā;
-izziņa no Latvijas Iekšlietu struktūrām, ka nav krimināli sodīta persona;
-studentam – izziņa angļu valodā no mācību iestādes, norādot pilnu vārdu un uzvārdu, kā arī pases nr;
-strādājošam – izziņa angļu valodā no darba devēja, norādot arī ieņemamo amatu, pilnu vārdu un uzvārdu, pases nr;
-obligāts nosacījums – lai saņemtu vīzu, būs jāierodas personīgi vēstniecībā Helsinkos

-Anketa