Brazīlija
Latvijas Republikas pilsoņi var doties bez vīzas uz Brazīliju līdz 3 mēnešiem pusgada laikā.
Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas cena: 200 EUR

Vīzas noformēšanas laiks:
3 – 4 nedēļas.

Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši pēc atgriešanās un 2 brīvas lappuses vīzu sadaļā;
– 1 fotokartiņa 3 x 4 cm;
– aviobiļešu rezervācijas kopija;
– viesnīcu rezervāciju apstiprinājums;
– uzturēšanās līdzekļus apliecinošs dokuments (bankas konta izraksts, ceļojumu čeki vai darba devēja garantijas vēstule);
–Anketa