Bolīvija
Latvijas Republikas pilsoņiem, ieceļojot ar tūrisma mērķi, līdz 90 dienām bez vīzas! 

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!