Argentīna
Latvijas Republikas pilsoņiem līdz 90 dienām gadā bez vīzas!

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas cena: 120 EUR + kurjerpasta pakalpojumi no 185 EUR.

Vīzas noformēšanai nepieciešams:
-ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši pēc atgriešanās;
-2 fotokartiņas (foto dokumentiem uz gaiša fona, ne vecākas par 6 mēn.) ;
-aviobiļetes rezervācijas kopija;
-viesnīcu rezervāciju kopijas;
-izziņa no bankas par konta stāvokli angļu valodā;
-obligāts nosacījums – vīzas pieprasītājam būs jāierodas personīgi uz interviju vēstniecībā Helsinkos.

Vīzas noformēšanas ilgums:
1 – 2 nedēļas vēstniecībā.