Urugvaja
Latvijas Republikas pilsoņiem līdz 90 dienām pusgadā bez vīzas!
Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas noformēšanas laiks:
līdz 1 mēnesim.

Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pases kopija;
– 1 fotokartiņa;
– aviobiļešu rezervācijas kopija;
– viesnīcas rezervācija vai kontaktpersonas Urugvajā adrese;
– dzīvesvietas deklarācija angļu valodā;