Urugvaja
Latvijas Republikas pilsoņiem līdz 90 dienām pusgadā bez vīzas!

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!