Paragvaja
Latvijas Republikas pilsoņiem līdz 90 dienām vienā ieceļošanas reizē bez vīzas! 

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!