Uganda
Vīzas  cena:
– vienkārtējā vīza: 175 EUR
– daudzkārtējā vīza: 215 EUR

Latvijas Republikas pilsoņi Ugandas vīzu var saņemt uz robežas, vīzas cena 50 USD!


Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!


Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 3 mēneši pēc atgriešanās un 2 brīvas lappuses vīzu sadaļā;
– 2 fotokartiņas 3 x 4 cm;
– aviobiļešu kopija;
– dzeltenā drudža vakcinācijas sertifikāts;
– kontaktinformācija Ugandā (ielūgums, viesnīcas apstiprinājums);
– anketa