Nigēra
Vīzas  cena: 195 EUR

Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!


Vizas noformēšanas laiks: 

 3 - 4 nedēļas


Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase;
– 2 fotokartiņas 3 x 4 cm;

- dzeltenā drudža vakcinācijas sertifikāts;

– anketa