Libērija
Vīzas  cena: 225 EUR 

Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!


Vīzas noformēšanas laiks:
5 – 7 darba dienas vēstniecībā.


Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši;
– 1 fotogrāfija 3x4cm;
– ielūgums vai uzturēšanās līdzekļu apliecinošs dokuments (bankas konta izraksts);
– dzeltenā drudža vakcinācijas sertifikāts un citas vakcinācijas;
– veselības apdrošināšana uz visu brauciena laiku (iespējams noformēt aģentūrā);
– anketa