Kenija
Latvijas Republikas pilsoņiem no 1. septembra vīza jānoformē elektroniski!
Saņemt to atlidojot nebūs iespējams!


Elektroniskās vīzas noformēšanas cena:
70 EUR


Elektroniskās vīzas noformēšanas laiks:
4 darba dienas


Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!


Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši;
– 3 fotogrāfijas 3x4cm;
– vēstule no darba vietas vai skolas (angļu valodā);
– anketa


Vīzas  cena: 120 EUR + kurjerpasta pakalpojumi (no 75 EUR)