Gana




Vīzas  cena: 295 EUR

Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!


Vīzas noformēšanas laiks:
10 darba dienas vēstniecībā (ar nosūtīšanu un saņemšanu 3 -4 nedēļas).


Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši no vīzas izdošanas datuma;
– 4 fotokartiņas 3 x 4 cm;
– dzeltenā drudža vakcinācijas sertifikāts
– aviobiļešu rezervācijas kopija;
– viesnīcas rezervācija;
– bankas izziņa;
– izziņa no darba vietas (angļu valodā);
– anketa