Eritreja
Vīzas  cena: 110 EUR + kurjerpasta pakalpojumi (no 75 EUR).

Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!


Vīzas noformēšanas laiks:
1 mēnesis.


Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši;
– 2 fotokartiņas 3 x 4 cm;
– anketa