Ekvatoriālā Gvineja
Vīzas  cena: 145 EUR + kurjerpasta pakalpojumi (no 75 EUR)Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!


Vīzas noformēšanas laiks:

Dokumentus iesniegt  vismaz 3 nedēļas pirms brauciena.

Vīzas noformēšanai nepieciešams:

– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši;
– 2 fotokartiņas 3 x 4 cm;
– ielūgums no privātpersonas vai uzņēmuma no Ekvatorialās Gvinejas puses;
– apliecinājums no policijas, ka nav sodamības;
– HIV/ AIDS tests;
– anketa