Ekvatoriālā Gvineja
Vīzas  cena: 330 EUR Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!


Vīzas noformēšanas laiks:

Dokumentus iesniegt  vismaz 3 nedēļas pirms brauciena.

Vīzas noformēšanai nepieciešams:

– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši;
– 2 fotokartiņas 3 x 4 cm;
– viesnīcas rezervācija vai Ekvatoriālās Gvinejas Nacionālās Drošības ministrijā legalizēts ielūgums no Ekvatoriālās Gvinejas uzņēmuma;
– aviobiļešu rezervācija:
– apliecinājums no policijas, ka nav sodamības (angļu valodā);

– anketa