Bahreina
Vīzas  cena: 105 EUR


Latvijas Republikas pilsoņi vīzas var saņemt uz robežas, ierodoties Bahreinā!


Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu nepieciešams kārtot pirms brauciena!


Vīzas noformēšanas laiks:
7 darba dienas.


Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem pēc atgriešanās datuma un ar vismaz 2 brīvām lappusēm vīzu sadaļā;
– 3×4 cm fotogrāfija;
– aviobiļešu rezervācija;
– viesnīcas rezervācija;
– bankas izziņa par finansiālo stāvokli;
– anketa