Taivāna
Latvijas Republikas pilsoņiem līdz 90 dienām vienā ieceļošanas reizē bez vīzas!

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas cena: 75 Eiro.

Vīzas noformēšanas laiks:
1 – 2 darbadienas

Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem;
– 2 fotogrāfijas 3,5×4,5 cm formātā uz balta fona;
– viesnīcas rezervācijas kopija;
– aviobiļetes kopija;
– Anketa