Burundi
Vīzas  cena: 110 EUR + kurjerpasta pakalpojumi (no 75 EUR)Latvijas Republikas pilsoņiem bez vīzas līdz 30 dienām pusgadā!


Latvijas Republikas  nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!


Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu vismaz 6 mēnešus;
– 2 fotogrāfijas 3×4 cm;
– rezervācija no tūrisma firmas vai apstiprinājuma vēstule no darba devēja;
– anketa