Saūda Arābija
Latvijas Republikas pilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu pieprasījumi vēstniecībā tiek izskatīti individuāli!

Vīzas noformēšanas cena:
Vienreizējā vīza – 355 EUR;
Daudzkārtējā vīza – 420 EUR

Vīzas noformēšanas laiks:
10 darba dienas.

Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem;
– 2 fotogrāfijas  3,5×4,5 cm formātā uz balta fona;
– vēstule no darba devēja – izziņa – apstiprinājums darījumu braucienam;
– ielūgums;
– informācija angļu valodā, kāda vīza ir pieprasīta ielūgumā;
– SA firmas reģistrācijas apliecības kopija (+SA firmas pilns nosaukums un adrese, telefons angļu val.);
– aviobiļešu rezervācijas kopija;
– Anketa