Malaizija
Latvijas Republikas pilsoņiem līdz 90 dienām bez vīzas!


Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas cena:
195 EUR (ieskaitot kurjerpasta pakalpojumus).

Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši pēc atgriešanās un   vismaz 2 brīvām lappusēm vīzu sadaļā;
– 2 fotokartiņas 3.5 x 5 cm;
– vīzas pieteikuma anketa;
– aviobiļešu kopija;
– darbavietas izziņa;
– bankas izziņa par konta stāvokli.

Vīzas noformēšanas ilgums:
10 dienas.