Jordānija
zmaiņas Jordānijas vīzas noformēšanā !

No 01.01.2016. ceļotājiem, šķērsojot Izraēlas – Jordānijas robežpunktu
“Wadi Araba” starp Eilatu un Akabu, vairs nav iespējams saņemt Jordānijas vīzu robežpunktā. Jordānijas vīza ir jānoformē iepriekš Jordānijas vēstniecībā.

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas cena: 230 EUR

Vīzas noformēšanas laiks:
Mēnesis dokumentu saskaņošana un 2 nedēļas vēstniecībā.

Vīzas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem;
– 2 fotogrāfijas;
- Anketa