Japāna
Latvijas Republikas pilsoņiem līdz 90 dienām vienā ieceļošanas reizē bez vīzas!

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas cena: 55 EUR.

Vīzas noformēšanas laiks:
7 – 10 dienas.

Vīzas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:
– pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem;
– 2 fotokartiņas;
– Japānas apmeklējuma programma;
– izziņa no darbavietas angļu valodā;
– bankas izziņa par konta stāvokli angļu valodā;
– viesnīcas rezervācija;
– aviobiļešu rezervācija;

- Anketa