Filipīnas
Latvijas Republikas pilsoņiem līdz 30 dienām bez vīzas!


Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!


Vīzas cena:
Latvijas Republikas pilsoņiem 180 EUR; ( ja nepiecešama uz vairam pa 30 dienam ) 
Latvijas Republikas nepilsoņiem 220 EUR.

Vīzas noformēšanas ilgums:
Latvijas Republikas pilsoņiem 2 nedēļas;
Latvijas Republikas nepilsoņiem 6-8 nedēļas.

Vīzas noformēšanai nepieciešams:
-fotokartiņa 3.5 x 4.5 cm;
-ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši pēc atgriešanās un 2 brīvām lappusēm vīzu sadaļā;
-aviobiļešu kopija.
-viesnīcas rezervācijas kopija;
-izziņa no darba vietas;
-aizpildīta vēstniecības anketa, kurai jābūt aizpildītai un apstiprinātai pie notāra;