Bangladeša
Latvijas Republikas pilsoņi var noformēt vīzu ielidojot!


Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas noformēšanas laiks un cena tiek noteikta, pieņemot dokumentus. Vīza tiek izgatavota Maskavā.

Vīzas noformēšanai nepieciešamie dokumenti:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem;
– 2 fotogrāfijas 3.7 x 3.7 cm;

- Anketa