Armēnija
Latvijas Republikas pilsoņi var doties uz Armēniju bez vīzas no 2013. gada 10. janvāra līdz 180 dienām viena gada laikā.


Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jānoformē pirms brauciena!

Vīzas  cena:  80 EUR + kurjerpasta pakalpojumi (no 45 EUR)

Vīzas noformēšanas laiks:
līdz 10 darba dienām vēstniecībā.

Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši;
– 1 fotokartiņa 3 x 4 cm;
– aviobiļetes kopija;
– viesnīcas rezervācija;
– ielūgums no Armēnijas vai darba izziņa (krievu vai angļu valodā);
- Anketa 

.