Lihtenšteina
Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem uzturēšanās Lihtenšteinā līdz 90 dienām gadā – bez vīzas.