Īrija
Latvijas Republikas pilsoņiem uzturēšanās Īrijā līdz 90 dienām pusgadā – bez vīzas.

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jāformē pirms brauciena!
Vīzas noformēšanai lūdzam griezties Īrijas Republikas vēstniecībā Alberta ielā 13, Rīgā. Telefons +371 67039370