Serbija
Latvijas Republikas pilsoņiem uzturēšanās Serbijā līdz 90 dienām – bez vīzas.

Latvijas Republikas nepilsoņiem vīzu jāformē pirms brauciena.

Vīzas  cena: vienreizēja tūristu vīza 170 EUR

Vīzas noformēšanas laiks:
3 – 4 nedēļas.

Vīzas noformēšanai nepieciešams:
-ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku par 6 mēnešiem pēc atgriešanās datuma un ar vismaz 2 brīvām lappusēm vīzu sadaļā;
-2 fotogrāfijas (3,5 x 4,5 cm);
-aizpildīta anketa ar personu datiem;
-aviobiļešu rezervācijas kopija vai autovadītāja apliecības kopija, automašīnas apdrošināšanas kopija un automašīnas reģistrācijas apliecības kopija;
-ielūgums vai viesnīcas rezervācijas kopija;
-apdrošināšana;
-bankas izziņa (angļu valodā).