Informācija no Krievijas Federācijas Migrācijas dienesta
Ārvalstu pilsoņu migrācijas uzskaite Krievijas Federācijā


Informācija no Krievijas Federācijas Migrācijas dienesta


Ārvalstu pilsoņa iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu


Paziņojums par ārvalstu pilsoņa ierašanos uzturēšanās vietā (aizpilda uz robežas)