Apdrošināšanas programmas
SIA “INDI” piedāvā apdrošināšanas akciju sabiedrības BALTA ceļojumu risku apdrošināšanas polises un apdrošināšanas programmas.

 

 

* piedāvājam saviem klientiem 4 apdrošināšanas programmas: Nepieciešamo, Optimālo, Zelta vai VIP. Apdrošināšanas programmas atšķiras ar apdrošināmo risku komplektu un cenu. Ja tas ir nepieciešams, klients pats var izvēlēties, vai viņam ir jāapdrošina tikai medicīniskie izdevumi, vai tomēr ir jāiegādājas programma, kas ietver bagāžas apdrošināšanu vai reisa aizkavēšanās risku. (Skat. programmu un apdrošināmo risku aprakstu, kā arī programmu salīdzināšanas tabulu un jauno tarifu tabulu).

 

* VIP programmas ietvaros tiek piedāvāts apdrošinājums medicīniskiem izdevumiem pēc atgriešanās Latvijas teritorijā.

 

Nepieciešamā programma: medicīniskie izdevumi, repatriācija, medicīniskā evakuācija, izdevumi cietušā pavadītājam.

 

Optimālā programma: medicīniskie izdevumi, repatriācija, medicīniskā evakuācija, izdevumi cietušā pavadītājam + bagāžas nozaudēšanas, aizkavēšanās apdrošināšana (t.sk. slēpošanas inventāra), nelaimes gadījumu apdrošināšana, ceļojuma anulācijas apdrošināšana, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

 

Zelta programma*: medicīniskie izdevumi, repatriācija, medicīniskā evakuācija, izdevumi cietušā pavadītājam + bagāžas nozaudēšanas, aizkavēšanās apdrošināšana (t.sk. slēpošanas inventāra), nelaimes gadījumu apdrošināšana, ceļojuma anulācijas apdrošināšana, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana + pases nozaudēšanas apdrošināšana, juridiskās palīdzības apdrošināšana, avio reisa aizkavēšanās apdrošināšana, slēpošanas inventāra laupīšanas apdrošināšana.

 

VIP programma*: medicīniskie izdevumi, repatriācija, medicīniskā evakuācija, izdevumi cietušā pavadītājam + bagāžas nozaudēšanas, aizkavēšanās apdrošināšana (t.sk. slēpošanas inventāra), nelaimes gadījumu apdrošināšana, ceļojuma anulācijas apdrošināšana, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana + pases nozaudēšanas apdrošināšana, juridiskās palīdzības apdrošināšana, avio reisa aizkavēšanās apdrošināšana, slēpošanas inventāra laupīšana + slēpošanas inventāra salaušana, bojāeja, avio reisu atiešanas-pienākšanas laiku nesakritības apdrošināšana, medicīnisko izdevumu apdrošināšana Latvijas teritorijā.

 

 

Kas tā par polisi un kādas tai  priekšrocības?

 

Pamatapdrošināšana.
1. Pirmkārt, polise sedz izdevumus, kas  saistīti ar medicīniskās palīdzības sniegšanu ārzemēs. Griežoties pie ārsta BALTA klientam nav jādomā, cik tas varētu maksāt. Cenas par ārzemēs sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem mēdz būt simts reizes dārgākas, salīdzinot ar Latvijas cenām.

 

2. Tiek apmaksāti arī izdevumi par tūrista transportēšanu līdz slimnīcai nepieciešamības gadījumā (tajā skaitā tiek apmaksāts arī medicīniskais helikopters slēpotāju transportēšanas gadījumā), medikamentu iegāde, neatliekamas operācijas un citas medicīniskās manipulācijas, kas saistītas ar pēkšņām saslimšanām vai nelaimes gadījumiem.

 

3. Ja tūrists nevar atgriezties mājās bez ārsta vai med.māsas pavadības, BALTA kompensē ne tikai transportēšanas izdevumus, bet arī izdevumus par pavadoni.

 

4. Ja notiek nelaime, un tūrists ceļojuma laikā aiziet bojā, BALTA kompensē arī repatriācijas izdevumus

 

 

Papildus medicīnisko izdevumu apdrošināšanai pēc Jūsu izvēles tiek piedāvāts:

 

- bagāžas apdrošināšana:
Tiek izmaksāta kompensācija gadījumos, ja bagāža tiek aizkavēta, ja bagāža tiek nozaudēta pārvadātāja vainas dēļ;

 

- civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:
Atlīdzinām zaudējumus, kas ir nodarīti kādai trešai personai – piemēram,  ja tūrists slēpojot, uzbrauc virsū citam slēpotājam, kā rezultātā tam ir jāgriežas  pie ārsta pēc palīdzības. Izdevumi par ārsta pakalpojumiem būtu jāsedz vainīgajam tūristam, ja nebūtu apdrošināta viņa civiltiesiskā  atbildība.

 

- nelaimes gadījumu apdrošināšana:
Tiek izmaksāta atlīdzība Apdrošinātā nāves vai invaliditātes iestāšanas gadījumā.

 

- ieplānotā ceļojuma apdrošināšana:
Saslimšanas, nelaimes gadījuma vai tuva radinieka nāves dēļ tūrists nevar doties ieplānotā ceļojumā vai izmantot biļetes (avio u.c.), kas ir pasūtīta un apmaksāta tūrisma aģentūrā un pēc līguma zaudējot iemaksāto summu – šajā situācijā BALTA atlīdzinās zaudējumus!

 

- juridiskās palīdzības apdrošināšana:
BALTA apmaksā jurista/advokāta palīdzību, kas tiek sniegta tūristam ārzemēs, ja viņš netīši neievēroja valsts tradīcijas, normas vai likumus, kā rezultātā viņam ir radušās problēmas.

 

- pases apdrošināšana:
Pases nozaudēšanas vai zādzības gadījumā BALTA atlīdzina ar tās atjaunošanu saistītos transporta, dzīvošanas (viesnīcas un pārtikas iegādes) izdevumus.

 

- slēpošanas inventāra nozaudēšanas/aizkavēšanās apdrošināšana:
Tiek kompensēti tūrista zaudējumi sakarā ar slēpošanas inventāra aizkavēšanos (īre par citu inventāru) un sakarā ar slēpošanas inventāra nozaudēšanu pārvadātāja vainas dēļ.

 

- slēpošanas inventāra nolaupīšana:
Ja tūrista slēpošanas inventārs tiek nolaupīts, BALTA kompensēs šos zaudējumus

 

- slēpošanas inventāra bojājums, tūristam iestājoties nelaimes gadījumam:
Papildus tam, ka tūristam tiks apmaksāti izdevumi par medicīnisko palīdzību, tiek kompensēti arī zaudējumi, kas viņam radušies slēpju vai nūju bojājuma dēļ.

 

- lidojuma aizkavēšanās apdrošināšana:
BALTA kompensēs tūrista izdevumus par ēdienreizēm, izdevumus par viesnīcu un transportu uz/no viesnīcas, kas ir radušies tūristam avioreisa aizkavēšanās rezultātā.

 

- reisu atiešanas un pienākšanas laiku nesakritība:
Ja viena avioreisa aizkavēšanās rezultātā tūrists nevar paspēt uz citu avioreisu, kas bija ieplānots lidojumu ķēdē, BALTA kompensē biļešu pārformēšanas izdevumus, kas ietver arī daļu viesnīcas izdevumu, par tām dienām, kuras tūrists nevarēja pavadīt viesnīcā reisu nesakritības dēļ.